EN RU UA

Pedagogika ogólna

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

Specjalność jest przeznaczona dla absolwentów studiów I stopnia kierunków niepedagogicznych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych, filozofii, socjologii, psychologii, nauk o kulturze.

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz  wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

• wprowadzenia do pedagogiki ogólnej
• współczesnych badań pedagogicznych
• teorii oddziaływań pedagogicznych
• współczesnych problemów pedagogiki, problemów i kwestii społecznych

Przykładowe miejsca pracy

  • placówki edukacyjne
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • poradnie psychologiczno- pedagogiczne
  • ośrodki wsparcia społecznego

Wybrane przedmioty specjalnościowe

  • wprowadzenie do pedagogiki
  • pedagogika ogólna
  • współczesne badania pedagogiczne
  • teoria oddziaływań pedagogicznych
  • współczesne problemy pedagogiki
  • problemy i kwestie społeczne

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl