EN RU UA

Poradnictwo zawodowe w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

• planowania kariery edukacyjno-zawodowej
• metodyki poradnictwa zawodowego, warsztatu nauczyciela przedsiębiorczości
• psychologii w biznesie
• warsztatu treners

Przykładowe miejsca pracy

 • urzędy pracy
 • centra informacji i planowania kariery zawodowej
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • gminne centra informacji
 • OHP
 • akademickie biura karier
 • agencje poradnictwa pracy i doradztwa personalnego
 • centra pomocy rodzinie
 • działy HR
 • biura projektów

Wybrane przedmioty

 • planowanie kariery edukacyjno-zawodowej
 • poradnictwo zawodowe w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
 • planowanie kariery edukacyjno-zawodowej
 • warsztat nauczyciela przedsiębiorczości
 • metodyka poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych
 • metodyka poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych
 • psychologia w biznesie
 • wsparcie w rozwoju osobistym człowieka
 • warsztat umiejętności trenerskich

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl