EN RU UA

Psychopedagogika

Absolwent tej specjalności dysponuje poszerzoną umiejętnością ujmowania zagadnień funkcjonowania psychiki człowieka w odniesieniu do procesów nauczania i wychowania. Zna zagadnienia dotyczące emocji, procesów poznawczych i psychologicznych aspektów zachowania człowieka, w tym także komunikacji społecznej z położeniem nacisku na prawidłowości i nieprawidłowości funkcjonowania człowieka (psychopatologia). Absolwent kierunku Pedagogika ze specjalnością Psychopedagogika poszerzy wiedzę pedagogiczno-psychologiczno-społeczną oraz udoskonali praktyczne umiejętności niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Absolwent zdobędzie poszerzoną wiedzę teoretyczną o charakterze interdyscyplinarnym (w zakresie pedagogiki, socjologii, pedagogiki specjalnej, podstaw psychologii i filozofii), umiejętność diagnozowania potrzeb i problemów edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży, praktyczne umiejętność prowadzenia grup wsparcia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych, umiejętność samokształcenia i samodoskonalenia warsztatu pracy, umiejętność współpracy z podmiotami środowiska lokalnego.

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności  i kompetencje w zakresie:

• psychologii poznawczej
• psychologii salutogenetycznej i psychopatologii
• metod badawczych w psychologii
• metody zadaniowej w edukacji

Przykładowe miejsca pracy

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • świetlice terapeutyczne
 • instytucje pomocy rodzinie
 • hospicja
 • praca w charakterze opiekuna w domach dziennego pobytu

Wybrane przedmioty na I stopniu

 • psychologia kliniczna
 • psychologia poznawcza
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychologia emocji i motywacji
 • psychologia nauczania i uczenia się
 • psychologia twórczości
 • metody badawcze w psychologii

Wybrane przedmioty na II stopniu

 • psychologia salutogenetyczna i psychopatologia
 • metody badawcze w psychologii
 • metoda zadaniowa w edukacjidiagnostyka psychopedagogiczna
 • psychologiczna pomoc indywidualna i grupowa
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • rozwój psychoseksualny

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl