EN RU UA

Wychowanie obronne

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności w zakresie:

 • wychowania obronnego, edukacji dla bezpieczeństwa
 • dydaktyki ratownictwa
 • współczesnych zagrożeń człowieka
 • ochrony ludności
 • obrony cywilnej
 • zarządzania kryzysowego
 • ratownictwa medycznego

Przykładowe miejsca pracy 

 • placówki edukacyjne - jako nauczyciel
 • instytucje zarządzania kryzysowego i obrony ludności
 • administracja państwowa i samorządowa
 • straż pożarna, policja, straż miejska
 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • jako menedżer sytuacji kryzysowych w urzędach i firmach
 • w obronie cywilnej i organizacjach paramilitarnych

Wybrane przedmioty

 • ochrona ludności z podstawami zachowań w sytuacjach stresowych
 • współczesne zagrożenia człowieka
 • dydaktyka przygotowania do sytuacji zagrożeń czasu pokoju i czasu wojny
  na III i IV etapie edukacyjnym
 • wychowanie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa
 • ochrona ludności z podstawami zarządzania kryzysowego
 • ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl