EN RU UA

Kierunki realizowane w Słupsku

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Bydgoszcz 85-023, ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C

 

   52 339 30 27, 797-328-421
   podyplomowe@kpsw.edu.pl

Ośrodek Kształcenia Kadr „ATENA” w Słupsku
ul. Filmowa 2/6A
76-200 Słupsk
tel. 598 413 855
Dyrektor: Beata Kwiatek

Kierunki studiów realizowane w Słupsku: 

 • Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów (dzieci) ze spektrum autyzmu z elemntami integracji sensorycznej

 • Opłata rekrutacyjna 200 zł
  Cena studiów 3700 zł
 • Logopedia ogólna

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 5450 zł
 • Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3650 zł
 • Integracja sensoryczna (z certyfikatem diagnozy i terapii SI przy współpracy z Centro de Terapia OS Bambans - Hiszpania)

 • Opłata rekrutacyjna 200 zł
  Cena studiów 5900 zł
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3450 zł
 • Pedagogika specjalna - Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3450 zł
 • Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3800 zł
 • Pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3300 zł
 • Neurologopedia z elementami Surdologopedii i Tyflologopedii

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 4300 zł
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala 250 zł)

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3700 zł
 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3600 zł
 • Przygotowanie pedagogiczne

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3500 zł
 • Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla dzieci i młodzieży z terapią ruchem

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3800 zł
 • Geografia

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3800zł
 • Biologia

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3800zł
 • Historia

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2700 zł
 • Technika

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3800zł
 • Plastyka, technika w edukacji szkolnej

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 4400zł
 • Pomoc psychologiczna

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2700zł
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w edukacji szkolnej i pozaszkolnej (pedagog szkolny)

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3800zł
 • Terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3650zł
 • Muzyka, muzykoterapia w edukacji szkolnej

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 4400zł
 • Pedagogika resocjalizacyjna i peniencjarna z kuratelą sądową

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3600zł

 

 • Terapia uzależnień i zaburzeń zachowania

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3800
 • Zarządzanie oświatą

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2500
 • Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3800
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 4000
 • Edukacja i opieka nad dziećmi do lat 6

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3350
 • Pedagogika specjalna- Surdopedagogika- Tyflopedagogika

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 4600

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl