EN RU UK

Kierunki realizowane w Słupsku

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Bydgoszcz 85-023, ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C

 

   52 339 30 27, 797-328-421
   podyplomowe@kpsw.edu.pl

Ośrodek Kształcenia Kadr „ATENA” w Słupsku
ul. Filmowa 2/6A
76-200 Słupsk
tel. 59 841 38 55
Dyrektor: Beata Kwiatek

Kierunki studiów realizowane w Słupsku:

 • Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej
 • Logopedia ogólna
 • Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Integracja sensoryczna II edycja
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowania
 • Terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i arteterapią
 • Przedsiębiorczość, doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu
 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 • Neurologopedia z elementami Surdologopedii i Tyflologopedii
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala 100 zł – kurs)
 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci i młodzieży
 • Geografia
 • Biologia
 • Historia
 • Technika
 • Informatyka dla nauczycieli
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwemi higieną pracy
 • Administracja
 • Zarządzanie kadrami. Doradztwo personalne

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl