EN RU UA

Kierunki realizowane w Tychach


Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Bydgoszcz 85-023, ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C

 
52 339 30 27, 797-328-421
podyplomowe@kpsw.edu.pl

Tychy: Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego
ul. Katowicka 202
43-100 Tychy
p.Ilona Zając
tel. 883 665 295

e-mail: ilonazajac@interia.eu 

https://www.studia.tychy.pl


Kierunki realizoane w Tychach:

 • Terapia pedagogiczna z elemntami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i arteterapią

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3050 zł
 • Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elemntami integracji sensorycznej

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3150 zł
 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3050 zł
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem Montessori

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3000 zł
 • Terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3600 zł
 • Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3200 zł
 • Logopedia ogólna

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 5000 zł
 • Neurologpedia z elementami surdologopedii i integracji sensorycznej
  Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3650 zł
 • Trener warsztatu grupowego, coachingu, doradztwo zawodowe

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3650 zł
 • Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, organizacja zajęć artystycznych

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3000 zł
 • Pedagogika tańca

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2850 zł
 • Przygotowanie pedagogiczne

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3050 zł
 • Opieka senioralna z elemntami rehabilitacji

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2950 zł
 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3200 zł
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci i młodzieży

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3000 zł
 • Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym z ADHD)

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3000 zł

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl