EN RU UK

Kierunki realizowane w Tychach


Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Bydgoszcz 85-023, ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C

 
52 339 30 27, 797-328-421
podyplomowe@kpsw.edu.pl

Tychy: Instytut Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego
ul. Katowicka 202
43-100 Tychy
p.Ilona Zając
tel. 883 665 295

e-mail: ilonazajac@interia.eu 


Kierunki realizoane w Tychach:

 • Terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i arteterapią
 • Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej
 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem Montessori
 • Terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży
 • Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Logopedia ogólna
 • Neurologopedia z elementami surdologopedii i integracji sensorycznej
 • Trener warsztatu grupowego, coachingu, doradztwo zawodowe
 • Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, organizacja zajęć artystycznych
 • Pedagogika tańca
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Opieka senioralna z elementami rehabilitacji
 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci i młodzieży
 • Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym z ADHD)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl