EN RU UK

Nawigacja

Studia dla nauczycieli i pracowników wspomagania terapeutycznego

Realizacja kształcenia na studiach podyplomowych, kursach doskonalenia zawodowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW jest zgodna z Misją Uczelni i przepisami prawa MNiSW, MEN i innych organów prowadzących kształcenie w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz służb opiekuńczo-terapeutycznych.

Studia podyplomowe realizujemy w celu wyposażenia słuchaczy w wiedzę i umiejętności zgodnie z ich potrzebami społecznymi i rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie. Plany i programy kształcenia studiów są zgodne z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji w zakresie określania efektów kształcenia i liczby punktów ECTS.

Jesteśmy Uczelnią, która wyróżnia się:

  • Bardzo dobrą organizacją pracy
  • Profesjonalną kadrą naukowo-praktyczną
  • Dostosowaniem przekazywanej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do potrzeb słuchaczy, zmieniającej się w czasie filozofii kształcenia i potrzeb rynku pracy.

Jesteśmy przekonani, że realizowane w naszej Uczelni Studia Podyplomowe są skutecznym połączeniem teorii z praktyką zawodową i spełnią Państwa oczekiwania

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Bydgoszcz 85-023, ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C

   52 339 30 27, 797-328-421
   podyplomowe@kpsw.edu.pl

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl