EN RU UA

Studia przedmiotowe

 STUDIA PRZEDMIOTOWE

Jest to obszar propozycji dotyczy przedmiotów kształcenia (zajęć) zawartych w siatkach organizacyjnych szkół i placówek edukacyjnych wszystkich typów będących w systemie edukacji MEN.
Propozycja kierunków spełnia standardy prawne i merytoryczne dla uzyskania przez absolwenta kwalifikacji zawodowych.
Efekty kształcenia kreowane przez Uczelnie dla kierunku kształcenia obejmują najnowsze trendy rozwojowe i standardy naukowe dla wiedzy i umiejętności, w które zostanie wyposażony absolwent studiów podyplomowych.
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych w obszarze „studia przedmiotowe” jest posiadanie przez kandydata uprawnień pedagogicznych (nauczycielskich).
Istnieje możliwość studiowania równoległego obu dziedzin tj. kierunku przedmiotowego.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl