EN RU UA

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci szkół wyższych I i II stopnia, którzy ukończyli kierunek Pedagogika specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz nauczyciele przedszkoli oraz klas 0-3 szkoły podstawowej posiadający kwalifikacje pedagogiczne (nauczycielskie). Ponadto kandydaci winni spełniać warunek posiadania wykształcenia językowego na poziomie B2 lub certyfikat znajomości języka na poziomie FCE.

Słuchacze studiów podyplomowych którzy nie posiadają certyfikatu FCE będą przygotowani do zdania egzaminu zewnętrznego FCE, w Ośrodku językowym upoważnionym do przeprowadzenia tego typu egzaminu.
Opłaty organizacyjne i egzaminu pokrywa słuchacz studiów podyplomowych.

Celem studiów jest: nabycie przez słuchaczy niezbędnych kompetencji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0-3 szkoły podstawowej.

Ramowy program studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk zawodowych, obejmuje moduły przedmiotów:

  1. Podstawy glottodydaktyki
  2. Wiedza o krajach z obszaru językowego
  3. Metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  4. Lektorat języka angielskiego
  5. Seminarium
  6. Praktyka

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

360 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3100 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl