EN RU UA

Plastyka, technika w edukacji szkolnej

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci szkół wyższych (studia magisterskie) oraz nauczyciele, którzy nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia przedmiotów w jednostkach edukacyjnych w zakresie plastyki, techniki (pracodawca wymagać będzie również kwalifikacji pedagogicznych).

Celem studiów jest: uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie treści programowych przedmiotów:  plastyka, technika.

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Uzyskują tym samym prawo do kwalifikacji celem prowadzenia zajęć edukacyjnych.

 

 

380 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3400zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl