EN RU UA

Biologia

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: nauczyciele, absolwenci studiów II stopnia, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii.

Celem studiów jest: przekazanie wiedzy i wyposażenie słuchaczy w umiejętności z zakresu rozwoju osobistego oraz metodologii kształcenia i wyposażenia w praktyczne działanie w obrębie wybranych dziedzin i zainteresowań, wzmocnienie i rozwijanie własnego potencjału twórczego celem efektywnego nauczania biologii.

Ramowy program studiów, w wymiarze 345 godzin, w tym 60 godzin praktyk zawodowych obejmuje m in. następujące zagadnienia:

 1. Budowa chemiczna organizmów
 2. Podstawy cytologii
 3. Przegląd różnorodności organizmów:
 4. wirusy
 5. bakterie
 6. grzyby
 7. porosty
 8. rośliny
 9. zwierzęta
 10. Anatomia, fizjologia człowieka
 11. Genetyka i biotechnologia
 12. Ewolucja życia
 13. Ekologia
 14. Ochrona środowiska
 15. Zagrożenie różnorodności biologicznej
 16. Seminarium
 17. Praktyka

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

345 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
2600 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl