EN RU UA

Filozofia i etyka dla nauczycieli

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci magisterskich kierunków humanistycznych pedagogicznych, psycholo- gicznych i socjologicznych oraz nauczyciele, którzy chcą nabyć kolejną kwalifikację zawodową.

Celem studiów jest: przygotowanie absolwentów do prowadzenia zajęć z zakresu filozofii na poziomie szkoły wyższej oraz etyki na poziomie edukacji podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wyposażą absolwenta w treści związane z dydaktyką przedmiotów. Służą rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

Ramowy program studiów w wymiarze 350 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk zawodowych obejmuje, m. in. następujące przedmioty:

 1. Historia etyki
 2. Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 3. Historia filozofii nowożytnej i współczesnej
 4. Logika
 5. Epistemologia
 6. Wprowadzenie do religioznawstwa
 7. Filozofia poznania
 8. Socjologia moralności
 9. Psychologia moralności
 10. Współczesne nurty w filozofii
 11. Współczesne teorie etyczne
 12. Etyka w kulturach świata
 13. Analiza tekstu filozoficznego
 14. Metodyka nauczania filozofii
 15. Metody analizy problemów etycznych w literaturze pięknej
 16. Molarne problemy współczesności
 17. Nowe ruchy religijne
 18. Elementy prawa wyznaniowego
 19. Metodyka etyki na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i szkoły podstawowej
 20. Metodyka etyki na poziomie gimnazju i ponadgimnazjalnym
 21. Etyka wobec problemów współczesności
 22. Problemy etyczne kultury
 23. Praktyka pedagogiczna
 24. Seminarium dyplomowe

Praktyka w wymiarze 60 godzin realizowana w formie praktyki pedagogicznej w szkole. Praktyka pedago- giczna w szkole jest obligatoryjna dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania etyki i/lub filozofii w szkole jako kolejnego przedmiotu.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

350 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
2900 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl