EN RU UA

Geografia

 Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: nauczyciele, absolwenci studiów II stopnia, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania geografii.

Celem studiów jest: zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia przedszkolnego i ogólnego dla typów szkół dotyczące nauczania geografii.

Ramowy program studiów, w wymiarze 300 godzin, w tym 60 godzin praktyk zawodowych obejmuje m in. następujące zagadnienia:

 

 1. Podstawy geografii
 2. Dydaktyka geografii
 3. Geografia ekonomiczna
 4. Geografia fizyczna Polski
 5. Geografia regionalna Polski
 6. Geografia regionalna świata
 7. Geografia społeczna
 8. Geografia społeczno-ekonomiczna
 9. Geologia z elementami gleboznawstwa
 10. Geomorfologia
 11. Hydrografia
 12. Kartografia
 13. Meteorologia i klimatologia
 14. Podstawy GIS
 15. Praktyka 
 16. Seminarium

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

300 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
2600 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl