EN RU UA

Historia

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: nauczyciele,absolwenci studiów II stopnia, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania historii.

Celem studiów jest: zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia przedszkolnego i ogólnego dla typów szkół dotyczące nauczania historii.

Ramowy program studiów, w wymiarze 345 godzin, w tym 60 godzin praktyk zawodowych obejmuje m in. następujące zagadnienia:

 1. Przegląd i opis pozyskiwania danych
 2. Metodologia historii
 3. Rola nauk pomocniczych historii
 4. Historia praktyczna
 5. Historia gospodarcza
 6. Metody komunikacji z uczniem
 7. Metodyka nauczania historii
 8. Podstawa programowa a program nauczania-projektowanie
 9. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 10. Praktyka
 11. Seminarium


Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW  w Bydgoszczy.

  

 


 

345 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
2600 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl