EN RU UA

Przygotowanie pedagogiczne

 

Studia trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: osoby z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.
 

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu nauczyciela.

 

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.


485h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
2950zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl