EN RU UA

Muzyka,muzykoterapia w edukacji szkolnej

Studia kwalifikacyjne czterosemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2021 roku


Adresatami studiów są: absolwenci magisterskich kierunków szkół wyższych oraz nauczyciele chcący uzyskać kwalifikacje zawodowe do prowadzenia przedmiotu muzyka i zajęć z zakresu muzykoterapii.

Celem studiów jest: uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu treści podstawy programowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotu muzyka i zajęć muzykoterapia.


Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

380h 4 semestry
09.2019 - 06.2021
3800 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl