EN RU UA

Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu

 

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: nauczyciele i osoby prowadzące szkolne kluby, koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe
w placówkach oświatowych, pracownicy administracji samorządowej oraz absolwenci szkół wyższych II stopnia.

Celem studiów jest: przekazanie wiedzy i wyposażenie słuchaczy w umiejętności z zakresu rozwoju osobistego oraz metodologii kształcenia i wyposażenia ich w praktyczne działanie w obrębie wybranych dziedzin i zainteresowań, wzmocnienie i rozwijanie własnego potencjału twórczego. Przygotowanie absolwentów do nauczania przedmiotu przedsiębiorczość, podstaw działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego w urzędach i instytucjach gospodarczych

Ramowy program studiów, w wymiarze 370 godzin, w tym 60 godzin praktyk zawodowych obejmuje m in. następujące zagadnienia:

 1. Rynek pracy w UE
 2. Podstawy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej
 3. Planowanie kariery, kierowanie własnym rozwojem
 4. Elementy prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa autorskiego
 5. Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
 6. Warsztat pracy doradcy zawodowego -grupa młodzieży do 18 r. ż.
 7. Warsztat pracy doradcy zawodowego- grupa osób powyżej 18 r. ż.
 8. Metody poradnictwa w edukacji
 9. Zawodoznawstwo
 10. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych
 11. Przedsiębiorczość
 12. Fundusze wsparcia bezrobotnych
 13. Warsztat pracy nauczyciela przedsiębiorczości
 14. Metody i techniki diagnostyczne w poradnictwie zawodowym
 15. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty zatrudnienia
 16. Coaching
 17. Seminarium
 18. Praktyka

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

 

370 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3000 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl