EN RU UA

Wychowanie fizyczne dla nauczycieli, w tym edukacji specjalnej

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci szkół wyższych magisterskich oraz nauczyciele różnych obszarów zawodowych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowanie fizycznego.

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży w różnego typu jednostkach edukacyjnych , w tym specjalnych. 

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

360 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3950 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl