EN RU UA

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci studiów II stopnia oraz nauczyciele, którzy ubiegają się o kwalifikacje do nauczania przedmiotów wiedza o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie.

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu treści przedmiotowych oraz metodycznych realizacji zajęć. Ponadto studia rozszerzają wiedzę z zakresu antropologii filozoficznej, etyki, biologii oraz rozwijają umiejętności komunikowania się.

Ramowy program studiów w wymiarze 415 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk zawodowych dla każdego bloku obejmuje, m. in. następujące bloki programowe:

1. Blok wiedza o społeczeństwie

 • Podstawy socjologii
 • Społeczeństwo, naród i kultura
 • Teoria polityki
 • Państwo, polityka i demokracja
 • Ustrój polityczny RP
 • Samorząd terytorialny i polityka lokalna
 • Opinia publiczna i media
 • Podstawy prawa
 • Stosunki międzynarodowe
 • Prawa człowieka
 • Komunikacja masowa i polityczna
 • Metody rozwiązywania konfliktów - mediacje
 • Gospodarka, rynek, edukacja
 • Globalizacja. Problemy współczesnego świata
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 • Technologia informacyjna
 • Praktyki

2. Blok wiedza o życiu w rodzinie

 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie, w tym zagadnienia etyczne, socjologiczne i prawne
 • Zagadnienie biomedyczne 
 • Zagadnienia seksuologiczne
 • Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne
 • Metodyka i dydaktyka przedmiotu
 • Seminarium
 • Praktyki

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

415 h 3 semestry
09.2019- 06.2020
2950 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl