EN RU UA

Administracja

Studia dwusemestralne

 

Adresatami studiów są: osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej.

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji publicznej, takimi jak: organizowanie działalności gospodarczej, zarządzanie mieniem samorządowym, programowanie, finansowanie i realizacja inwestycji lokalnych oraz skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych.

Ramowy program studiów w wymiarze 271 godzin dydaktycznych w tym 30 godzin praktyk zawodowych obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 1. Historia samorządu terytorialnego w Polsce
 2. Zasady ustrojowe, organizacja i zadania samorządu terytorialnego
 3. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 4. K.P.A. i jego zastosowanie w praktyce samorządowej
 5. Finanse publiczne ze szczególnym uwzględnieniem sektora samorządowego
 6. Rachunkowość jako narzędzie zarządzania
 7. Fundusze europejskie
 8. Wizerunek firmy, komunikacja indywidualna i grupowa
 9. Wybrane zagadnienia prawa pracy z uwzględnieniem regulacji prawnych pracowników administracji
 10. Podstawy prawa cywilnego
 11. Podstawy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej
 12. Nadzór i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
 13. Cywilno-prawne uwarunkowania obrotu nieruchomościami
 14. Zarządzanie w jednostkach administracji
 15. Elektroniczny obieg dokumentacji i ochrona danych osobowych
 16. Organizacja zamówień publicznych w jednostkach administracji
 17. Polityka społeczna
 18. Podstawowe zagadnienia ochrony środowiska
 19. Seminarium dyplomowe
 20. Praktyki

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

 

271 h 2 semestry
10.2018 - 06.2019
2850 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl