EN RU UA

Analiza, doradztwo finansowe

Studia dwusemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w działach analitycznych, działach i doradztwie finansowym, departamentach inwestycyjnych, bankach, w biurach maklerskich oraz dla inwe- storów giełdowych, doradców inwestycyjnych menedżerów firm. Studia przygotowane są dla osób mających podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz zainteresowanych pracą na stanowisku anali- tyka i doradcy finansowego.

Celem studiów jest: przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności wykorzystywanych w pracy analityka
i doradcy finansowego, a także przygotowanie do samodzielnego działania w zawodzie, przekazanie niezbęd- nych wiadomości z zakresu mechanizmów występujących na rynku finansowym, prawa finansowego, analizy sytuacji majątkowej i finansowej firmy.

Ramowy program w wymiarze 240 godzin dydaktycznych obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 

 1. Sprawozdawczość finansowa z elementami rachunkowości finansowej
 2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 3. Analiza finansowa ubezpieczyciela
 4. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 5. Metody ilościowe i informatyka w analizie finansowej
 6. Strategie finansowe działalności przedsiębiorstw
 7. Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 8. Podstawy matematyki finansowej
 9. Podstawy wyceny przedsiębiorstwa
 10. Controlling
 11. Rynek finansowy i instrumenty finansowe
 12. Giełdy papierów wartościowych z elementami analizy technicznej
 13. Mierniki makroekonomiczne
 14. Podstawy wyceny instrumentów finansowych
 15. W trakcie realizacji programu będą prowadzone ćwiczenia z zakresu:
 16. Obserwacje
 17. Aktywne słuchanie
 18. Komunikaty JA

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

 

240 h 2 semestry
09.2019 - 06.2020
3450 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl