EN RU UA

Gospodarka komunalna

Studia kwalifikacyjne dwusemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci kierunków kształcenia technicznego, ekonomicznego, społecznego oraz pracownicy instytucji obsługi i zarządzania gospodarką komunalną.

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem i obsługą obszaru gospodarki komunalnej.

Ramowy program studiów w wymiarze 160 godzin dydaktycznych w tym 30 godzin praktyk zawodowych, obejmuje m. in. nastę­pujące przedmioty:

1. Podstawy zarządzania firmą i personelem

2. Komunikacja osobowa

3. Praca indywidualna i grupowa

4. Odpady komunalne

  • system wykonawczy

5. Odpady komunalne

  • analiza
  • odzysk/recykling
  • kompostowanie

6. Selektywna zbiórka, a centralne sortowanie

7.Składanie odpadów

8. Termiczna obróbka odpadów

9. Sprawozdawczość

10. Wizyta studyjna

11. Praktyka

12. Seminarium

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Pody­plomowych KPSW  w Bydgoszczy

 

 

 

 

160 h 2 semestry
09.2019 - 06.2020
2900 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl