EN RU UA

Logistyka

Cele: wyposażenie słuchaczy w  wiedzę i umiejętności dotyczące integracji i koordynacji zadań i działań w zakresie przepływu zasobów na poziomie operacyjnym i taktycznym z zastosowaniem dziedzin z zakresu: zarządzania, finansów, planowania, kontroli, analizy i syntezy.

Adresaci: absolwenci studiów wyższych, pracujący lub zainteresowani pracą w procesie planowania lub realizowania i kontroli efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, gotowych produktów oraz stosowania technik i metod informacji od produktu do klienta.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl