EN RU UA

Logistyka gospodarcza

Studia dwusemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę administracyjną w logistyce gospodarczej.

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej
i ekonomiczno-menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi pracownika administracyjnego w logistyce gospodarczej, takimi jak: zarządzanie i organizowanie działalności administracyjnej  w logistyce gospodarczej, zarządzanie mieniem gospodarczym, planowanie, finansowanie i kontrola realizacji inwestycji gospodarczych oraz skuteczne rozwiązywanie problemów i spraw administracyjnych w logistyce gospodarczej.

Ramowy program studiów w wymiarze 260 godzin dydaktycznych obejmuje, m.in. następujące zagadnienia:

Blok prawniczo-administracyjny:

 1. Kodeks prawa administracyjnego
 2. Prawo gospodarcze w administracji
 3. Wybrane zagadnienia prawa pracy
 4. Podstawy prawa cywilnego
 5. Cywilno-prawne uwarunkowania obrotu nieruchomościami
 6. Nadzór i kontrola administracyjna w logistyce gospodarczej
 7. Zamówienia publiczne

Blok ekonomiczno-menedżerski:

 1. Podstawy ekonomii
 2. Rachunkowość
 3. Finanse przedsiębiorstw
 4. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 6. Nowoczesne koncepcje zarządzania logistycznego

Blok logistyki gospodarczej:

 1. Spedycja krajowa i międzynarodowa
 2. Podstawy logistyki i planowania logistycznego
 3. Gospodarka zapasami i magazynowanie
 4. Logistyka i zarządzanie łańcuchem logistycznym
 5. Polityka transportowa
 6. Sterowanie flotą transportową
 7. Seminarium
 8. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwa ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

 

 

260 h 2 semestry
09.2019 - 06.2020
3150 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl