EN RU UA

Ochrona danych osobowych

Studia doskonalące dwusemestralne
Okres realizacji od października 2018 do czerwca 2019 roku


Adresatami studiów są: osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, pracujące w gospodarce narodowej,służbach społecznych, obywatelskich i innych gdzie merytoryczna wartość kierunku jest przydatna i potrzebna dla sprawności i poprawności prawnej działania instytucji

Celem studiów jest: wyposażenie w wiedzę i umiejętności interpretacji praw obywatelskich w zakresie ochrony danych osobowych, instytucji i prawa w życiu państwowym oraż służebności obywatelskiej.

Ramowy program studiów w wymiarze 270 godzin dydaktycznych obejmuje m. in. następujące zagadnienia:


1. Regulacje prawne dotyczące danych osobowych
2. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej oraz prawie międzynarodowym publicznym
3. Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych
4. Inspektor ochrony danych - zadania i kompetencje
5. Zasady przetwarzania danych osobowych
6. Ochrona danych wrażliwych
7. Bezpiczeńctwo systemów IT i danych osobowych w systemach informatycznych
8. Sposoby zabezpieczania zbiorów danych
9. Dokumentaowanie ochrony danych osobowych (w tym m. i. rejestr czynności przetwarzania, rejestr zbioru danych)
10. Ocena ryzyka i ocena skutków przetwarzania
11. Audyt systemu ochrony danych
12. Naruszenia ochrony danych
13. Ochrona danych w wybranych jednostkach
14. Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom. Transfer danych do państw trzecich
15. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - zadania i kompetencje
16. Warsztat umiejętności interpersonalnych
17. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów polskich dotyczących danych osobowych
18. Wizyta studyjna
19. Seminarium dyplomowe


Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.


Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w
Bydgoszczy.

 

270 h 2 semestry
10.2018 - 06.2019
3200 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl