EN RU UA

Odnawialne źródła energii

Studia dwusemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020roku

 

Adresatami studiów są: inżynierowie, projektanci, osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane tematyką odnawialnych źródeł energii.

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania rozwiązań energetycznych w obszarze energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energii wodnej.
Przedstawienie roli odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie.

Ramowy program studiów w wymiarze 278 godzin obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 1. Kierunki rozwoju energetyki
 2. BHP w energetyce
 3. Prawne, ekonomiczne, ekologiczne uwarunkowania odnawialnych źródeł energii
 4. Energetyka wodna, wiatrowa, słoneczna
 5. Energia wodoru
 6. Uprawa roślin energetycznych
 7. Biopaliwa
 8. Pompy ciepła
 9. Energetyka odnawialna
 10. Magazynowanie energii
 11. Rekuperacja
 12. Prawo i systemy gospodarki odpadami
 13. Ewidencja odpadów i ekonomika gospodarki odpadami
 14. Technologia przetwarzania odpadów
 15. Planowanie odnawialnych źródeł energii i gospodarki odnawialnej
 16. Seminarium

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

 

278 h 2 semestry
09.2019 - 06.2020
2800 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl