EN RU UA

Prawo samorządu terytorialnego i administracji

Studia dwusemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci studiów I i II stopnia z obszaru prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, nauk społecznych oraz osoby pracujące i zamierzające pracować w administracji samorządowej i rządowej, działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze, kandydaci na radnych
i pełniących obowiązki radnych.

Celem studiów jest: zdobycie i doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa, postępowania administracyjnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa europejskiego, systemu podatków
i opłat lokalnych, postępowania cywilnego, finansów, zamówień publicznych i etyki zawodowej.

Ramowy program obejmuje 245 godzin dydaktycznych obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa
 2. Tworzenie prawa miejscowego
 3. Etyka w administracji publicznej
 4. Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego
 5. Współczesne ustroje państwowe
 6. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 7. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 8. Postępowanie administracyjne
 9. Europejskie programy strukturalne dla samorządu
 10. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego publicznego
 11. Wybrane zagadnienia prawa pracy
 12. Podstawy prawa europejskiego
 13. System podatków i opłat lokalnych
 14. Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego
 15. Zamówienia publiczne
 16. Finanse i finansowanie samorządów
 17. Informatyka w administracji
 18. Seminarium

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

245 h 2 semestry
09.2019 - 06.2020
2950 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl