EN RU UA

Promocja gminy, miasta i regionu

Studia dwusemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci szkół wyższych I i II stopnia kierunków humanistycznych, ekonomicz- nych, socjologicznych, społecznych, pracownicy samorządu terytorialnego, agencji rozwoju regionalnego i lokalnego oraz osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Celem studiów jest: przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie działań promocyjnych, wskazanie narzędzi i środków promocji dostosowanych do realizacji celów przewidzianych w strategii marketingowej gminy, mia- sta, regionu, nauczenie słuchaczy technik komunikacyjnych ze środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym dla budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy.

Ramowy program w wymiarze 210 godzin dydaktycznych obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

Moduł I - Wprowadzenie w marketing terytorialny:

 • Czym jest marka miejsca
 • Strategiczne zarządzanie marką
 • Budowa produktu strategicznego
 • Działania public i media relations w samorządzie

Moduł II - Formalno-prawne aspekty związane z prowadzeniem marketingu terytorialnego:

 • Partnerstwo publiczno-prawne
 • Nowe technologie w budowaniu wizerunku marki miejsca
 • Nowe media a marketing

Moduł III - Doskonalenie warsztatu pracy osoby odpowiedzialnej za marketing terytorialny:

 • Zasady budowania systemu identyfikacji wizualnej
 • Badania marketingowe
 • Jak budować plan wdrożeniowy strategii
 • Współpraca dla efektywności
 • Cele, obszary, metodologia grandingu miejsc
 • Kreatywne metody rozwiązywania problemów w JST
 • Zarządzanie zespołem

Moduł IV - Komunikowanie się

 

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW  w Bydgoszczy.

 

 

 

 

210 h 2 semestry
09.2019 - 06.2020
3350 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl