EN RU UA

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Cele: przygotowanie do zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Absolwenci nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, kierowania zasobami ludzkimi w trybie określonych mechanizmów ekonomicznych w dostosowaniu do przyjętych zadań firmy i oczekiwanych efektów.

Adresaci:
absolwenci studiów wyższych, obecnej i przyszłej kadry menadżerskiej oraz specjaliści z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm współpracujących z sektorem zdrowia oraz zainteresowani prowadzeniem działalności w sektorze zdrowia.


 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl