EN RU UA

Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne

Cele: przygotowanie do pełnienia różnych ról w organizacji pracy firmy. Wyposażenie w kluczowe kompetencje od diagnozy personalnej przez funkcje menadżerskie do prawowania kontroli jednostkowej, obszarów problemowych do zarządzania i kierowania firmą.

Adresaci
: absolwenci studiów wyższych, pracownicy zakładów pracy z obszarów zarządzania, ekonomii, prawa, administracji i innych obszarów zawodowych.


 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl