EN RU UA

Zarządzanie kadrami, płace. Doradztwo personalne

Studia dwusemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci szkół wyższych zwłaszcza pracownicy działów kadr, osoby zajmujące się poradnictwem zawodowym, kierownicy jednostek organizacyjnych lub właściciele firm, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o praktyczne umiejętności wprowadzania zmian w systemie kadrowym i organizacji pracy.

Celem studiów jest: merytoryczne przygotowanie specjalistów działów personalnych i HR managerów w taki sposób, aby potrafili diagnozować efektywność i wykorzystywać w pełni potencjał pracowników, poznając ich zdolności i predyspozycje.

Ramowy program studiów w wymiarze 295 godzin dydaktycznych obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 1. Rynek pracy w Polsce i UE
 2. Podstawy zarządzania firma w warunkach gospodarki rynkowej
 3. Planowanie kariery, kierowanie własnym rozwojem
 4. Elementy prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa autorskiego
 5. Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
 6. Warsztat pracy doradcy zawodowego:
 7. grupa młodzieży do 18 l.
 8. grupa osób powyżej 18 l.
 9. Audyt personalny
 10. Strategia firmy i polityka kadrowa
 11. Zawodoznawstwo
 12. Kwalifikacje i kompetencje
 13. Rekrutacja i selekcja pracowników
 14. Rodzaje i formy zatrudnienia
 15. Planowanie i operacyjne zarządzanie zatrudnieniem
 16. Motywacyjny system wynagradzania
 17. Organizacja funkcji personalnej
 18. System oceny pracowników w strukturze zarządzania firmą
 19. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne
 20. Strategia szkoleń i rozwoju pracowników
 21. Prawo pracy
 22. Warsztat umiejętności interpersonalnych
 23. Seminarium

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

295 h 2 semestry
09.2019 - 06.2020
2700 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl