EN RU UA

Kierunki realizowane w Pile

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Bydgoszcz 85-023, ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C

 

   52 339 30 27, 797-328-421
   podyplomowe@kpsw.edu.pl

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
ul. Bydgoska 21
64-920 Piła
tel. 67 352 70 10
Dyrektor: Grzegorz Bogacz


Kierunki studiów realizowanych w Pile:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w edukacji szkolnej i przedszkolnej

 • Opłata rekrutacyjna 150zł
  Cena studiów 3100zł
 • Logopedia ogólna

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 5000 zł
 • Logopedia szkolna

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3000 zł
 • Neurologopedia z elementami surdologopedii i tyflologopedii

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3500 zł
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2900 zł
 • Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3000 zł
 • Plastyka, technika w edukacji szkolnej

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2900 zł
 • Przygotowanie pedagogiczne
  Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2900 zł
 • Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2900 zł
 • Pedagogika specjalna - Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży
 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2900zł
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci i młodzieży z terapią ruchem

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2900 zł
 • Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3050 zł
 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3000 zł
 • Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3050zł
 • Trener andragog, doradca zawodowy

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2800 zł
 • Zarządzanie oświatą

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2300zł
 • Trener personalny

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2900 zł
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2850 zł
 • Geografia

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2700zł
 • Biologia

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2700 zł
 • Historia

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2700 zł
 • Muzyka, muzykoterapia w edukacji szkolnej

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2950 zł
 • Informatyka dla nauczycieli

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3000zł

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl