EN RU UK

Kierunki realizowane w Pile

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Bydgoszcz 85-023, ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C

 

   52 339 30 27, 797-328-421
   podyplomowe@kpsw.edu.pl

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
ul. Bydgoska 21
64-920 Piła
tel. 67 351 17 50
Dyrektor: Grzegorz Bogacz

Kierunki studiów realizowanych w Pile:

 • Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Logopedia ogólna
 • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Neurologopedia z elementami Surdologopedii i Tyflologopedii
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowania
 • Przedsiębiorczość, doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu
 • Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, organizacja zajęć artystycznych
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 • Terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i arteterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala 100 zł - kurs)
 • Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej
 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową
 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
 • Trener andragog, doradca zawodowy
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie kadrami. Doradztwo personalne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Administracja
 • Geografia
 • Biologia
 • Historia
 • Technika
 • Informatyka dla nauczycieli
 • Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, organizacja zajęć artystycznych

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl