EN RU UA

Kierunki realizowane w Pile

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Bydgoszcz 85-023, ul. Toruńska 55-57, budynek C, pokój 21C

 

   52 339 30 27, 797-328-421
   podyplomowe@kpsw.edu.pl

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
ul. Bydgoska 21
64-920 Piła
tel. 673 511 750
Dyrektor: Grzegorz Bogacz


Kierunki studiów realizowanych w Pile:

 • Integracja sensoryczna

 • Opłata rekrutacyjna 200 zł
  Cena studiów 5500 zł
 • Logopedia ogólna

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 5000 zł
 • Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji jęzkowej

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3200 zł
 • Neurologopedia z elementami tyflologopedii i surdologopedii

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3500 zł
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3050 zł
 • Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3100 zł
 • Plastyka, muzyka, historia sztuki, organizacja zajęć artystycznych

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3100 zł
 • Przygotowanie pedagogiczne
  Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3050 zł
 • Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3100 zł
 • Pedagogika specjalna - terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3100 zł
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala 100 zł - kurs)

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3200 zł
 • Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3150 zł
 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3000 zł
 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3200 zł
 • Trener andragog, doradca zawodowy

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2900 zł
 • Zarządzanie oświatą

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2200 zł
 • Zarządzanie kadrami, płace. Doradztwo personalne

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2800 zł
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2950 zł
 • Administracja

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2950 zł
 • Geografia

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2700 zł
 • Biologia

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2700 zł
 • Historia

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2700 zł
 • Technika

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 2700 zł
 • Informatyka dla nauczycieli

 • Opłata rekrutacyjna 150 zł
  Cena studiów 3000 zł

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl