EN RU UA

Nawigacja

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza w edukacji szkolnej i pozaszkolnej

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku


Adresatami studiów są: absolwenci studiów II stopnia, nauczyciele, osoby prowadzące zajęcia w placówkach oświatowych, kultury, pomocy społecznej i zakładach resocjalizacyjnych.

Celem studiów jest: przygotowanie nauczyciela do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, wychowawcy w internatach, domach dziecka, świetlicach szkolnych, zakładach resocjalizacyjnych.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Trening zastępowania agresji,
• Mediacja jako metoda wspomagająca rozwiązywania konfliktów,
• ABC asertywności

Ramowy program studiów w wymiarze 350 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk zawodowych, obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:


1. Rozwój fizyczny dziecka
2. Rozwój psychospołeczny dziecka
3. Podstawy metodyki i pracy opiekuńczo-wychowawczej
4. Metody terapii pedagogicznej w obszarach:
• Drama i teatr z metodyką
• Taniec z metodyką
• Rytmika i muzyka z metodyką
• Innowacyjne techniki koncentracji (gry i zabawy logiczne, programowanie)
5. Warsztat pedagoga szkolnego z metodyką
6. Praktyka
7. Seminarium


Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.


Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW
w Bydgoszczy.

 

 

350 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3050 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl