EN RU UA

Nawigacja

Integracja sensoryczna (z certyfikatem diagnozy i terapii SI przy współpracy PTiS w Warszawie)

 

 Jedyna uczelnia w Kujawsko-Pomorskim,
której kierunek objęty jest patronatem PTIS w Warszawie
(program, wykładowcy, metody)

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

 

Adresatami studiów są: absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze.

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Ramowy program studiów w wymiarze 392 godzin w tym 60 godzin praktyk zawodowych, obejmuje, m.in. następujące zagadnienia:

Moduł I: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria integracji sensorycznej.
1. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Podstawy neuropsychologii rozwojowej, budowa i działanie bazowych systemów sensorycznych
 • Podstawy anatomii z fizjologią
2. Teoria integracji sensorycznej
 • Wprowadzenie do teorii integracji sesnorycznej, teoria integracji sensorycznej
 • Rozwój teorii integracji sensorycznej na świecie i w Polsce, terminologia dotycząca zaburzeń SI
 • Wskaźniki deficytów przetwarzania sensorycznego, prowadzenie wywiadu neurologicznego
 
Moduł II: Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej
3. Diagnoza - warsztaty
 • Obserwacja kliniczna, testy Integracji Sensorycznej, badanie dziecka, nagrania
 • Zasady badania dziecka poniżej 4 r ż. - wyciąganie wniosków klinicznych
 • Badanie dziecka na sali SI, omówienie wniosków, diagnoza pisemna
4. Blok szczegółowy
 • Rozwój ruchowy - obserwacja
 • Warsztat przedsionkowy, warsztat dotyczący dyspraksji
5. Specyfikacja integracji sensorycznej w zespołach klinicznych - Autyzm, ADHD, dyspraksja, FASD, dysfunkcja wzroku, słuchu, wcześniaki, MPD, Zespół Wad Wrodzonych, Zespół Downa
6. Sztuka terapii
 • Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy, budowanie planu terapii
 • Praca własna na sprzętach
 • Praca z zaproszonym dzieckiem, nagranie badań, omówienie nagrań

Moduł III: Rozszerzający
7. Neuropsychologia rozwoju
 • Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r ż., znaczenie odruchów
 • Układ nerwowy; budowa i funkcjonowanie zmysłów - słuch, wzrok
 • Lateralizacja - wpływ asymetrii na funkcjonowanie człowieka
 • Narzędzia - wywiad, kwestionariusz sensomotoryczny, obserwacja
 • Terapia SI w zaburzeniach mowy, nadwrażliwość sfery oralnej
 • Dieta sensoryczna
 • Rola rodziców w terapii dziecka
 • Współpraca wielospecjalistyczna - dziecko z SPD, oddziaływania niedyrektywne w terapii SI
 • Zabawy sensomotoryczne
8. Przygotowywanie do egzaminu końcowego wraz z procedurą egzaminacyjną
9. Praktyka

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych
 • certyfikat ukończenia kursu I i II stopnia wydany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie  
 • wpis do rejestru terapeutów PTIS (po spełnieniu wymagań regulaminowych organizacji)

 

Absolwent uzyskuje tym samym prawo do kwalifikacji celem prowadzenia pomocy terapeutycznej
w formach określonych przez MEN.
 
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 
Liczba miejsc ograniczona do 30 słuchaczy. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

 

392 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
5900 zł (możliwość płatności w ratach)
200 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl