EN RU UA

Nawigacja

Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

 

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo, w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich.

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną dotyczącą rozwoju dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, kompetencje praktyczne w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej), umiejętności zastosowania w praktyce zawodowej technik komunikacji alternatywnej.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Terapia ręki,
• wizyta studyjna SOSW nr 3,
• wizyta studyjna zagraniczna

Ramowy program studiów w wymiarze 395 godzin dydaktycznych w tym 120 godzin praktyk zawodowych obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 1. Pedagogika specjalna
 2. Oligofrenopedagogika
 3. Neuropsychologia kliniczna
 4. Neurologia dziecięca
 5. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej
 6. Rewalidacja indywidualna - logopedia
 7. Rewalidacja indywidualna - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 8. Rewalidacja indywidualna - sztukoterapia
 9. Rewalidacja indywidualna - choreoterapia
 10. Rewalidacja indywidualna - SI
 11. Komunikacja alternatywna z metodyką
 12. Neurosensoryczna terapia taktylna
 13. Samorządowy system edukacyjny - wybrane problemy prawa oświatowego
 14. Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo
 15. Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo
 16. Metodyka zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
 17. Metodyka wychowania w internacie
 18. Projektowanie indywidualnych programów terapeutycznych
 19. Seminarium dyplomowe
 20. Praktyka

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

395 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3150 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl