EN RU UA

Nawigacja

Pedagogika specjalna -Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku


Adresatami studiów są: nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą nieradzącą sobie z realizacją programów nauczania szkolnego.


Celem studiów jest: dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zdobycie kompetencji z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, dysleksji rozwojowej oraz przygotowania do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Jak pracować z dzieckiem leworęcznym,
• Liczę bo lubię – gry i zabawy matematyczne


Ramowy program studiów w wymiarze 355 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk zawodowych obejmuje obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:


1. Psychologia - podstawy diagnozy
2. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
3. Pedagogika - diagnoza pedagogiczna
4. Diagnoza i terapia rodziny
5. Orzecznictwo w sprawach edukacyjnych
6. Terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- SI
7. Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
8. Neurosensoryczna terapia taktylna
9. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
10. Alternatywne metody pracy terapeutycznej - muzykoterapia
11. Alternatywne metody pracy terapeutycznej - kreatywne myślenie
12. Alternatywne metody pracy terapeutycznej kinezjologia edukacyjna
13. Alternatywne metody pracy terapeutycznej - arteterapia
14. Diagnoza i terapia dzieci z różnymi deficytami - norma intelektualna - kłopoty z przetwarzaniem
wzrokowym
15. Terapia pedagogiczna dzieci w wieku szkolnym
16. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji
17. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
18. Terapia pedagogiczna dzieci starszych i młodzieży
19. Warsztat zajęć parateatralnych
20. Alternatywne technologie terapeutyczne: gestalt, relaksacja, medytacja, dialog motywujący
21. Praktyka
22. Seminarium

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy, uzyskują tym samym prawo do kwalifikacji zawodowej celem prowadzenia zajęć teraputyczno - korekcyjnych na terenie szkół i innych placówek oświatowych.

 

 

355 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3000 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl