EN RU UA

Nawigacja

Arteterapia w profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego i edukacji społecznej

Adresaci: absolwenci studiów I i II stopnia nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury.

Cele: przekazanie wiedzy i wyposażenie słuchaczy w umiejętności z zakresu rozwoju osobistego oraz metodologii kształcenia i wyposażenia innych w praktyczne działania w obrębie wybranych dziedzin i zainteresowań, wzmacnianie i rozwijanie własnego potencjału twórczego.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl