EN RU UA

Nawigacja

Arteterapia w profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego i edukacji społecznej

 

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

 

Adresatami studiów są: absolwenci studiów I i II stopnia nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury.

Celem studiów jest: przekazanie wiedzy i wyposażenie słuchaczy w umiejętności z zakresu rozwoju osobiste- go oraz metodologii kształcenia i wyposażenia innych w praktyczne działania w obrębie wybranych dziedzin i zainteresowań, wzmacnianie i rozwijanie własnego potencjału twórczego.

Ramowy program studiów w wymiarze 380 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk zawodowych obejmuje, m. in. następujące przedmioty:

1. Blok Wprowadzający

 • Podstawy psychopatologii rozwojowej
 • Wybrane kierunki psychoterapii
 • Teoretyczne podstawy arteterapii
 • Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii
 • Emocjonalne i osobowościowe mechanizmy zachowań

2. Blok Treningowy

 • Alternatywne technologie terapeutyczne: gestalt, relaksacja, medytacja, dialog motywujący
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Techniki radzenia ze stresem
 • Warsztat sztuki wizualnej - analiza wybranych dzieł sztuki
 • Warsztat sztuki wizualnej - widzenie artystyczne
 • Warsztat muzykoterapii - rytmika
 • Warsztat muzykoterapii - taniec towarzyski
 • Warsztat muzykoterapii - podstawy ruchu i zabawy
 • Warsztat muzykoterapii - warsztat muzyczny
 • Warsztat plastyczny - arteterapia
 • Warsztat plastyczny - sztukoterapia
 • Warsztat plastyczny - elementy rzeźby
 • Warsztat choreoterapii - taniec terapeutyczny
 • Warsztat choreoterapii - kompozycje tańca i choreografia
 • Warsztat sztuki słowa - zajęcia teatralne
 • Warsztat sztuki słowa - teatr uliczny
 • Warsztat medialny - autoprezentacja, wystąpienia publiczne
 • Warsztat zajęć parateatralnych
 • Seminarium
 • Praktyka

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

 

380 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
2950 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl