EN RU UA

Nawigacja

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej'

Kierunek dla nauczycieli mających przygotowanie z pedagogiki specjalnej

Adresaci: nauczyciele posiadający przygotowanie z pedagogiki specjalnej oraz absolwenci magisterskich studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej mający przygotowanie pedagogiczne

Cele: wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne do pracy z osobami (uczniami, dorosłymi)
z autyzmem w środowisku społecznym i rodziną ucznia/osoby dorosłej.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Podstawy terapii behawioralnej
• Trening umiejętności społecznych
• Alternatywne i wspomagające metody komunikacji: Makaton, PCS, Piktogramy
• Podstawy terapii humanistycznej w spektrum autyzmu


Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl