EN RU UA

Nawigacja

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej''

Kierunek dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej   
Pogram zawiera dodatkowy moduł pedagogiki specjalnej: 180 h + 60 h praktyki

Adresaci: nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym z tytułem magistra. Pracujący lub zamierzający pracować w jednostkach edukacyjnych ośrodkach terapeutycznych, ośrodkach wspomagania rozwoju lub geriatrycznych.

Cele:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne do pracy z osobami (uczniami, dorosłymi) z autyzmem w środowisku społecznym i rodziną ucznia/osoby dorosłej.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:

• Podstawy terapii behawioralnej
• Trening umiejętności społecznych
• Alternatywne i wspomagające metody komunikacji:
   Makaton, PCS, Piktogramy
•  Podstawy terapii humanistycznej w spektrum autyzmuKujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl