EN RU UA

Nawigacja

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, a także absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogicznych, psychologicznych, humanistycznych i społecznych z przygotowaniem pedagogicznym, pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat.

Celem studiów jest: przygotowanie słuchaczy do pracy pedagogicznej z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola i szkoły klas I-III, nabycie umiejętności projektowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem możliwości uczniów, a także realizacji działań stymulujących rozwój dziecka.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Pomoc pedagogiczna dzieciom z wykorzystaniem elementów metody Dobrego Startu,
• Pierwsze kroki w scratchu,
• Zabawy w teatr,
• Liczę, bo lubię - gry i zabawy matematyczne

Ramowy pogram studiów w wymiarze 390 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk zawodowych, obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 1. Neuropsychologia kliniczna
 2. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej
 3. Elementy integracji sensorycznej w terapii dziecka
 4. Diagnoza i terapia logopedyczna
 5. Podstawa kształcenia ogólnego, wykaz programów i podręczników
 6. Planowanie i dokumentowanie pracy w przedszkolu i szkole
 7. Neurosensoryczna terapia taktylna
 8. Metody wspomagające
 9. Elementy pedagogiki zabawy
 10. Literatura dziecięca z edukacją językową
 11. Samorządowy system edukacyjny – wybrane problemy prawa oświatowego
 12. Metodyka nauczania zintegrowanego w klasach I - III
 13. Metodyka nauczania języka polskiego
 14. Metodyka nauczania matematyki
 15. Podstawowe formy pracy wychowawczej w przedszkolu
 16. Metodyka wychowania przedszkolnego. Projektowanie działań edukacyjnych
 17. Warsztat plastyczny z metodyką
 18. Metodyka nauczania środowiska
 19. Emisja głosu
 20. Kultura fizyczna z metodyką
 21. Projektowanie współpracy z rodziną (Akademia rodziny)
 22. Programowanie - Budowanie intuicji algorytmicznej z wykorzystaniem gier
 23. Organizacja zajęć artystycznych - teatr uliczny
 24. Warsztat muzyki w ruchu i przestrzeni z elementami choreoterapii
 25. Seminarium
 26. Praktyka

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

390 h 3 semestry
10.2019 - 06.2020
3000 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

 

 

Studiując edukację przedszkolną i wczesnoszkolną z modułem programowanie zdobywasz kwalifikację do pracy w przedszkolu i w klasie I - III szkoły podstawowej. Możesz rozszerzyć zakres kwalifikacji zawodowych o zawód opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Jak to zrobić:
 
1. Część zajęć odbędziesz w trakcie studiów podyplomowych z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z modułem programowanie
2. Wiedzę i umiejętności specjalistyczne zdobędziesz na kursie wakacyjnym (24.06.2019- 29.06.2019) zaraz po zakończeniu zajęć na studiach podyplomowych (odrębnie płatne 600 zł od osoby)
3. Praktykę zrealizujesz w cyklu trwania studiów podyplomowych w przedszkolu, klasie I - III szkoły podstawowej i klubie dziecięcym „Bursztynek” przy KPSW lub innych - 80 godzin praktyk
 
Decydując się na takie rozwiązanie zyskasz:
 • kompetentną kadrę wykładową/ praktyków
 • część zajęć odbędziesz w przedszkolach i klubie dziecięcym
 • realizację zamierzenia (z kwalifikacjami) dokonasz w jednym czasie
 • oszczędzisz finansowo w granicach 600 zł – 800 zł w zależności od jednostki szkoleniowej
 
Potwierdzenie kwalifikacji:
* świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
* zaświadczenie o ukończeniu kursu opiekuna dziecięcego - Rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 1632)

280 h    

  600 zł


Więcej informacji organizacyjnych udzieli Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl