EN RU UA

Nawigacja

Fizjoterapia geriatryczna

Cele: doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi.

Adresaci: absolwenci szkół wyższych I i II stopnia kierunków humanistycznych, społecznych, medycznych oraz osoby pracujące zawodowo w opiece społecznej, służbie zdrowia, świetlicach środowiskowych, domach opieki społecznej oraz osoby prywatne borykające się z problemami opieki nad osobą starszą.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Dysfagia-diagnoza i terapia
• Neurogeriatria
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl