EN RU UA

Nawigacja

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna dla dzieci i młodzieży z terapią ruchem

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci studiów magisterskich, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, ośrodków wspomagania rozwoju itp.

Celem studiów jest: odpowiednie przygotowanie słuchaczy do podstawowej diagnostyki funkcjonalnej wad postaw u dzieci i młodzieży dorastającej, interpretacji niekorzystnych zmian w postawie oraz doboru odpowiedniego oddziaływania terapeutycznego i wdrożenie go w prowadzeniu zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej u dzieci przedszkolnych oraz w wieku szkolnym i gimnazjalnym.

Ramowy program studiów w wymiarze 350 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk zawodowych, obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
 2. Diagnoza funkcjonalna
 3. Badanie narządów ruchu dla potrzeb gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 4. Podstawy diagnostyki obrazowej wad postawy i dysfunkcji narządów ruchu
 5. Metody badań postaw ciała
 6. Współczesna metodyka postępowania korekcyjnego w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej
 7. Korekta wad postawy poprzez pływanie i hipoterapię
 8. Kompozycje tańca i choreografia
 9. Rytmika
 10. Metodyka nauczania podstaw ruchu i zabawy
 11. Terapia wad postawy
 12. Gry i zabawy korekcyjno-kompensacyjne
 13. Projektowanie programów terapeutycznych
 14. Seminarium dyplomowe
 15. Praktyka

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

Uzyskują tym samym prawo do kwalifikacji celem prowadzenia zajęć z zakresu terapii ruchowej z gimnastyką kompensacyjno-korekcyjną.
 

350 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
2900 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl