EN RU UA

Nawigacja

Hipoterapia z elementami terapii sensorycznej i fizjoterapii (z certyfikatem instruktora hipoterapii)

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku
Prowadzone przy współpracy z Ośrodkiem Rekreacji Konnej w Bydgoszczy

Adresatami studiów są: absolwenci kierunków studiów: pedagogika, psychologia, fizjoterapia (rehabilitacja), wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo oraz innych kierunków studiów uzupełnione umiejętnościami terapeutycznymi (kursy, certyfikaty, itp.). Wymagany jest co najmniej roczny staż pracy w zawodzie oraz świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w zawodzie hipoterapeuty i uczestnictwa w studiach podyplomowych.

Celem studiów jest: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia terapii metodą hipoterapii wobec osób - pacjentów z zaburzeniami rozwojowymi oraz deficytami i schorzeniami, dla których hipoterapia jest metodą wspomagającą.

Ramowy program studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

1. Blok medyczny

 • Wybrane zagadnienia anatomii, fizjologii i biomechaniki człowieka
 • Podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych przez hipoterapeutę
 • Pierwsza pomoc medyczna

2. Blok hipoterapeutyczny

 • Podstawy hipoterapii
 • Podstawy pedagogiki terapeutycznej
 • Wykorzystanie hipoterapii w procesie usprawniania
 • Naturalne metody układania i przygotowania konia do hipoterapii
 • Metodyka prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych
 • Metodyka prowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych

3. Blok rehabilitacyjny

 • Rehabilitacja medyczna
 • Wykorzystanie konia-terapeuty w procesie stymulacji zmysłów
 • Dysfunkcje rozwojowe podległe rehabilitacji poprzez hipoterapię

4. Blok psychologiczno-pedagogiczny

 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Psychopatologia rozwojowa
 • Wybrane techniki psychoterapii w hipoterapii

5. Blok hipologiczny

 • Podstawy hodowli i użytkowania konia
 • Podstawy opieki nad koniem
 • Sprzęt jeździecki i hipoterapeutyczny
 • Jazda konna
 • Obóz jeździecki i praktyka
 • Seminarium

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

360 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3900 zł (możliwość płatności w ratach)
200 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl