EN RU UA

Nawigacja

Logopedia ogólna

Studia kwalifikacyjne czterosemestralne
Okres realizacji od września 2019 do maja 2021 roku

 

Adresatami studiów są: osoby z wyższym wykształceniem magisterskim. Preferowane są osoby, które ukończyły kierunki humanistyczne (filologia polska), społeczne (pedagogika, psychologia), medyczne, aktorskie.

Celem studiów jest: zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do przeprowadzenia diagnozy i terapii z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej.

Kandydatów obowiązuje test sprawdzający.

Ramowy program studiów w wymiarze 615 godzin, w tym 100 godzin praktyk zawodowych obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 1. Wstęp do logopedii
 2. Foniatria, anatomia i patologia aparatu mowy
 3. Rozwój i kształtowanie sprawności językowych dziecka
 4. Fonetyka i fonologia języka polskiego
 5. Morfoskładnia języka polskiego
 6. Elementy ortodoncji
 7. Audiologia
 8. Pedagogika specjalna
 9. Emisja i higiena głosu
 10. Neurologia dziecięca
 11. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
 12. Glottodydaktyka
 13. Warsztat logopedy z metodyką pracy
 14. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
 15. Samorządowy system edukacyjny - wybrane problemy prawa oświatowego
 16. Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
 17. Podstawy komunikacji językowej
 18. Zaburzenia rozwoju mowy dziecka „0”
 19. Dyslalia obwodowa
 20. Surdologopedia
 21. Oligofrenologopedia
 22. Balbutologopedia
 23. Neuropsychologia
 24. Neurologopedia
 25. Glottologopedia
 26. Laryngologopedia
 27. Kultura języka
 28. Seminarium
 29. Praktyka

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.


Uzyskują tym samym prawo do kwalifikacji celem prowadzenia zajęć logopedycznych w formach określonych przez MEN, Ministra Zdrowia, Ministra Polityki Społecznej oraz w sferze działalności gospodarczej.

615 h 4 semestry
08.2019 - 12.2020
4900 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl