EN RU UA

Nawigacja

Logopedia ogólna

Adresaci: osoby z wyższym wykształceniem magisterskim. Preferowani sa kandydaci, którzy ukonczyli kierunki humanistyczne
(filologia polska), społeczne (pedagogika, psychologia), medyczne, aktorskie.

Cele: zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejetnosci i kompetencji do prowadzenia diagnozy i terapii z zastosowaniem
współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Kandydatów obowiazuje test sprawdzajacy.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Masaż logopedyczny

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.
Uzyskują tym samym prawo do kwalifikacji celem prowadzenia zajęć logopedycznych w formach określonych przez MEN, Ministra Zdrowia,
Ministra Polityki Społecznej oraz w sferze działalności gospodarczej.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl