EN RU UA

Nawigacja

Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

  

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020roku

 

Adresatami studiów są: osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły kierunki humanistyczne, pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne..

Celem studiów jest: zdobycie kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia zajęć logopedycznych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach oświatowych.

Kandydatów obowiązuje uczestnictwo w teście sprawdzającym.

Ramowy program studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk zawodowych, obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 1. Wstęp do logopedii
 2. Foniatria, anatomia i patologia aparatu mowy
 3. Rozwój i kształtowanie sprawności językowych dziecka
 4. Fonetyka i fonologia języka polskiego
 5. Morfoskładnia języka polskiego
 6. Elementy ortodoncji
 7. Audiologia
 8. Pedagogika specjalna
 9. Emisja i higiena głosu
 10. Neurologia dziecięca
 11. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
 12. Glottodydaktyka
 13. Warsztat logopedy z metodyką pracy
 14. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
 15. Samorządowy system edukacyjny – wybrane problemy prawa oświatowego
 16. Seminarium
 17. Praktyka

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych KPSW
w Bydgoszczy. Uzyskują tym samym prawo do kwalifikacji celem prowadzenia zajęć logopedycznych w formach określonych przez MEN.

 

360 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3100 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl