EN RU UA

Nawigacja

Neurologopedia z elementami neurogeriatrii

Adresaci: logopedzi, którzy ukończyli magisterskie studia z logopedii lub absolwenci Studiów Podyplomowych z Logopedii (4-semestralne), o łącznej liczbie godzin, co najmniej 600 godzin dydaktycznych.

Cele:
zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspomagania logopedycznego dzieci i osób starszych, dotkniętych różnego rodzaju uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego  lub niedorozwojem obszaru mowy.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Masaż logopedyczny
• Dysfagia – diagnoza i terapia
• Dyzartria – warsztaty pracy z pacjentem
• Neurogeriatria

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl