EN RU UA

Nawigacja

Neurologopedia z elementami surdologopedii i tyflologopedii

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: logopedzi, którzy ukończyli magisterskie studia z logopedii lub absolwenci Studiów Podyplomowych z Logopedii (4-semestralne), o łącznej liczbie godzin, co najmniej 600 godzin dydaktycznych.

Celem studiów jest: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspomagania logopedycznego dzieci i osób starszych dotkniętych różnego rodzaju uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru aparatu mowy.

Ramowy program studiów, w wymiarze 400 godzin, w tym 60 godzin praktyk zawodowych obejmuje m in. następujące zagadnienia:

 1. Podstawy neurologopedii
 2. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
 3. Psychologia niewidomych
 4. Psychologia dzieci słabo słyszących
 5. Neuropsychologia kliniczna
 6. Choroby neuropsychiatryczne sprzężone z zaburzeniami mowy
 7. Zaburzenia mowy w różnych rodzajach niepełnosprawności i autyzmie
 8. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu prenatalnego i lingwalnego
 9. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu postlingwalnego
 10. Diagnoza i terapia logopedyczna oligofazji
 11. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z wadą wzroku
 12. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z wadą słuchu z podstawami języka migowego
 13. Diagnoza i terapia afazji
 14. Diagnoza i terapia dysartrii
 15. Diagnoza i terapia dysfagii
 16. Diagnoza i terapia zaburzeń płynności mowy
 17. Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych i psychicznych
 18. Zaburzenia foniatryczne w neurologopedii
 19. Elementy fizjoterapii i osteopatii w zaburzeniach neurologicznych
 20. Metoda werbo-tonalna
 21. Komunikacja alternatywna
 22. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
 23. SI
 24. Seminarium
 25. Praktyka

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 


Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

400 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3400 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl