EN RU UA

Nawigacja

Pedagogika specjalna - Tyflopedagogika, Surdopedagogika

Studia czterosemestralne

Okres realizacji od września2019 do czerwca 2020 r.

Adresatami studiów mogą być absoleneci studiów wyższych magisterskich kierunków: pedagogika specjalna, pedagogika, psychologia oraz osoby pracujące lub zamierzające pracować z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego: 

- kurs języka migowego

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.  


 

384 h + 240 h
4 semestry
08.2019 - 12.2020
3950 zł (możliwość płatności w ratach)
150zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl