EN RU UA

Nawigacja

Pedagogika tańca z choreografią

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci studiów licencjackich i magisterskich mających predyspozycje koordynacyjno - ruchowe. Osoby prowadzące zajęcia kulturotwórcze, artystyczne, taneczne. Nauczyciele placówek edukacyjnych, socjalnych, terapeutycznych. Ponadto przedstawiciele innych profesji zawodowych mający zdolności taneczne i gotowość osobistego rozwoju.

Celem studiów jest: zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form tanecznych w przedszkolach, szkołach oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych i ośrodkach kultury. Studia te wyposażą w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu technik i form tańca oraz norm obowiązujących w poszczególnych jego gatunkach, pomogą w prowadzeniu grup tanecznych i wykorzystaniu tańca w procesie wychowawczym i rozwoju osobistym.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Taniec współczesny,
• Taniec terapeutyczny

Ramowy program studiów w wymiarze 350 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin praktyki zawodowej obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki

2. Historia tańca i baletu

3. Rytmika

4. Technika tańca klasycznego

5. Technika tańca międzynarodowego (irlandzki, grecki)

6. Taniec terapeutyczny

7. Taniec towarzyski

8. Taniec narodowy i ludowy

9. Kompozycja tańca i choreografia

10. Metodyka nauczania podstaw ruchu i zabawy

11. Warsztaty taneczne:

  • jazzowy
  • nowoczesny

12. Praktyka

13. Seminarium

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

Uzyskują tym samym prawo do kwalifikacji celem prowadzenia zajęć tanecznych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych zgodnie z wytycznymi MEN (osoby, które nie posiadają pełnych kwalifikacji pedagogicznych muszą nabyć je w odrębnym trybie np. poprzez ukończenie studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne).

 

Dodatkowe moduły umiejętności zawodowych z wyboru słuchacza.
Moduł zostanie uruchomiony przy deklaracji uczestnictwa 10 osób.

  • Taniec współczesny – 15 godzin – 350 zł od osoby
  • Taniec terapeutyczny – 15 godzin – 300 zł od osoby

 

 

350 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
2750 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl