EN RU UA

Nawigacja

Pedagogika tańca z choreografią

Adresaci: absolwenci studiów licencjackich i magisterskich mających predyspozycje koordynacyjno - ruchowe. Osoby prowadzące zajęcia kulturotwórcze, artystyczne, taneczne. Nauczyciele placówek edukacyjnych, socjalnych, terapeutycznych. Ponadto przedstawiciele innych profesji zawodowych mający zdolności taneczne i gotowość osobistego rozwoju.

Cele: zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form tanecznych w przedszkolach, szkołach oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych i ośrodkach kultury. Studia te wyposażą w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu technik i form tańca oraz norm obowiązujących w poszczególnych jego gatunkach, pomogą w prowadzeniu grup tanecznych i wykorzystaniu tańca w procesie wychowawczym i rozwoju osobistym.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Taniec współczesny

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.
Uzyskują tym samym prawo do kwalifikacji celem prowadzenia zajęć tanecznych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych zgodnie z wytycznymi MEN (osoby, które nie posiadają pełnych kwalifikacji pedagogicznych muszą nabyć je w odrębnym trybie np. poprzez ukończenie studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne).

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl