EN RU UA

Nawigacja

Pomoc psychologiczna

Studia dwusemestralne
Okres realizacji od wrzesinia 2019 do czerwca 2020 r.

Adresatami studiów są osoby, trudniące się wspomaganiem innych w sytuacjach kryzysowych. Dotyczy to nauczycieli - wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych, ratowników różnych profesji, pracowników pomocy społecznej, służb medycznych itp.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowej słuchaczy dla efektywnego wsparcia osób potrzebujących pomocy psychologicznej w różnych sytuacjach życiowych.

 

Zajęcia dbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

180 h 2 semestry
09.2019 - 06.2020
2800zł (możliwość płatności w ratach)
150zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl